Faz diyagramı

Fiziksel kimyada, mineralojide, malzeme biliminde ve metalurjide termodinamik-farklı fazlar arasında denge hallerini gösteren grafik. Matematik ve fizikte alternatif olarak faz uzayı anlamına da gelmektedir.

Basınç-Sıcaklık DiyagramıDüzenle

En basit faz diagramları bir maddenin örneğin suyun basınç-sıcaklık diagramlarıdır. Faz diagramı basınç-sıcaklık uzayında maddenin hâl değişimi sırasındaki değişimleri belirtir.

 
Tipik bir faz diyagramı. Noktalı çizgi suyun anormal olan davranışını gösterir. Yeşil çizgi Donma sıcaklığının mavi çizgi Kaynama sıcaklığının , basınç etkisinde değişimlerini göstermektedir.