Fast and Furry-ous

Fast and Furry-ous ilk Wile E. Coyote ve Road Runner çizgi filmidir. Bu çizgi filmde aç bir tilki ve onun yemeği olan hızlı bir kuşun arasındaki macera anlatılmaktadır. Acme adlı sanal şirket ise bu tilkinin bütün ihtiyaçlarını karşılar ama saf tilki güzel bir ziyafet çekeceği lokantaya gitmeyi akıl etmez.