Çizgi film, iki boyutlu illüstrasyon görsel sanatının bir formudur. Çizgi film, çizilerek hazırlanan resimlerin, hareketsiz cisimlerin arka arkaya filme çekilmesiyle oluşan ve figürlerin hareket ettiği izlenimi veren canlandırılması ile hazırlanır.

1894 yılı çizgi filmi

Eğlendirme, eğitim, propaganda, reklam ve tanıtım gibi alanlarda sıklıkla kullanılan çizgi film, sabır ve titizlik gerektiren bir sanat dalıdır. Birkaç dakikalık bir film için, binlerce resim çizilmesi gerektiği gibi çizimlerin birleştirilmesi, gerekirse müzik ve ses ile desteklenmesi gerekmektedir.[1]

Çizgi filmin en bilinen tekniği Cel animasyondur (Cel Animation). Diğeri, doğrudan kâğıtlara çizilip boyanarak hazırlanan Kâğıt Animasyondur (Paper Animation). Bunlardan başka; Basitleştirilmiş Cel Sistemi (Simplified Cel System), üç boyutlu bir teknik olan Kukla Filmler, Kil Animasyonu (Clay Animation), Nesne Animasyonu (Object Animation), Kolaj (Collage) ve hareketsiz fotoğrafların kullanıldığı Statik Hareket (Kinestasis) ile Karagöz oyununu anımsatan Kesme Animasyon (Cut-out), Silüet Animasyon, Kum Tekniği, Hızlandırılmış Animasyon (Time-Lapse Animation), Kamerasız Animasyon (Cameraless Animation), Bilgisayar Animasyonu (Computer Animation), Pikselleştirme (Pixelation), çekilen filmin üzerinden çizim olan Rotoskop (Rotoscoping) ve Pin Ekran Animasyonu (Pin Screen) tekniklerdir.[1]

Kaynakça değiştir

  1. ^ a b Preston Blair (2018). Animasyon Yapım Teknikleri. Es Yayınları. ISBN 9786055664442. 

Ayrıca bakınız değiştir