F-tipi asteroitler; C-grubu asteroitlerinin kapsadığı, nispeten nadir görülen bir karbonlu asteroit türüdür.

Karakteristik Özellikleri değiştir

F-tipi asteroitler genel olarak B-tipi asteroitlerinkine benzer spektrumlara sahiptir, ancak hidratlı minerallerin göstergesi olan 3 μm civarındaki "su" soğurma özelliğinden yoksundur ve morötesi spektrumun 0,4 μm'nin altındaki düşük dalga boyu kısmında farklılık gösterir.

F-tipi ve B-tipi asteroitler SMASS sınıflandırmasında kullanılan kriterlerle ayırt edilemezler, bu nedenle B-tipi altında birlikte gruplandırılırlar.