Spektrum ya da tayf, renklerin, seslerin, elektromanyetik dalgaların ya da diğer fiziksel gerçeklerin, belli bir değer kümesi ile sınırlanmadan birbiri ardına süreklilik içinde sonsuz değişmesi durumudur.

Gökkuşağındaki tayf
Elektromanyetik tayf

Dalga tayfı

değiştir

Dalga tayfı çeşitli dalga boylarındaki sinyallerin ve bunların kuvvetlerinin tanımlanmasıdır. Tayf genelde dikey düzlemde genlik ve yatay düzlemde frekans bulunacak şekilde bir grafik olarak verilir.

Ses dalgaları için, ses tayfı terimi kullanılır. Ses tayfı seste oluşan yüksek ve alçak tonları gösterir.

Görünür ışık için (dalga boyu 380 nm ile 800 nm arası) tayf ışıkta beliren renkleri verir.

Görünür ışık aslında gama ışımasından radyo dalgalarına kadar uzanan elektromanyetik ışıma tayfının (bkz. elektromanyetik tayf) küçük bir bölümünü oluşturur.

 
Elektromanyetik tayf