Dalga boyu, bir dalga örüntüsünün tekrarlanan birimleri arasındaki mesafedir. Yaygın olarak Yunanca lamda (λ) harfi ile gösterilmektedir. Dalga boyu frekans ile ters orantılıdır, dolayısıyla dalga boyu uzadıkça frekans azalır.

Dalga boyu / frekans ilişkisini gösteren bir illüstrasyon.

Dalga boyunun formülü ise;

λ = v / f

şeklinde ifade edilir. Burada λ dalga boyunu, v hızı, f ise frekansı sembolize eder.

Dalga boyu - frekans ilişkisi değiştir

Bu ilişki aşağıdaki formülle ifade edilebilir;

 

Burada   frekans,   dalga hızı,   ise dalga boyunu sembolize eder.

De Broglie Dalga boyu değiştir

De Broglie tarafından keşfedilen dalga boyu ile ilgili olarak her hareketli cisme eşlik eden bir dalga boyunun olduğunu da öne sürmüştür.

Ayrıca bakınız değiştir