Dalga boyu

Dalga boyu, bir dalga örüntüsünün tekrarlanan birimleri arasındaki mesafedir. Yaygın olarak Yunanca lamda (λ) harfi ile gösterilmektedir. Dalgaboyu frekans ile ters orantılıdır, dolayısıyla dalgaboyu uzadıkça frekans azalır.

Dalgaboyu / frekans ilişkisini gösteren bir ilüstrasyon.

Dalgaboyunun formülü ise;

λ = v / f

Şeklinde ifade edilir. Burada λ dalgaboyunu, v hızı, f ise frekansı sembolize eder.

Dalga boyu - frekans ilişkisiDüzenle

Bu ilişki aşağıdaki formülle ifade edilebilir;

 

Burada   frekans,   dalga hızı,   ise dalgaboyu`nu sembolize eder.

De Broglie DalgaboyuDüzenle

De Broglie tarafından keşfedilen dalga boyu ile ilgili olarak her hareketli cisme eşlik eden bir dalga boyunun olduğunu da öne sürmüştür.

Ayrıca bakınızDüzenle