Fürstenbund

Fürstenbund ("Prensler birliği"), Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'ndaki Alman prenslerin oluşturduğu bir birlik. 1785 yılında II. Friedrich liderliğinde İmparator II. Joseph'in Bavyera'yı Habsburg topraklarına katmasını engellemek amacıyla kurulmuştur.

Joseph 1790 yılında ölünce Fürstenbund da dağılmıştır. Prusya kralı dışında Fürstenbund, Saksonya Elektörü, Braunschweig Dükü, Hannover Elektörü ve on dört diğer Alman prensini içeriyordu.