Enverî (tarihçi)

Osmanlı tarihçi

Enverî (ö. 1512?) 15. yüzyıl Osmanlı şair ve vakanüvistir.[1]

Ünlü bir Osmanlı tarihi olan Enverî, Düstûrnâme kitabını yazmıştır. 3730 beyitten oluşan eseri üç bölümden oluşur: Birincisi evrensel bir İslam tarihi, ünlü olduğu ikincisi Aydınoğulları hakkında ve üçüncüsü (842 ayet) Osmanlılar hakkındadır. Kişisel hayatı hakkında pek bir şey bilinmemektedir.[2]

Kaynakça değiştir

  1. ^ The Oxford History of Historical Writing 3, José Rabasa,D. Daniel R. Woolf, page 197, 2012
  2. ^ First Encyclopaedia of Islam: 1913-1936, M. Th Houtsma, page 482