Enverî, şu anlamlara da gelebilir:

  • Enverî, Osmanlı şair.
  • Enverî, Osmanlı tarihçi.
  • Enverî Enver Paşa'nın Osmanlı Türkçesinin yazımını kolaylaştırmak üzere Arap alfabesini gözden geçirerek elde ettiği yazı sistemidir.