Enternasyonalizm

(Enternasyonalist sayfasından yönlendirildi)

Enternasyonalizm, hangi etnik kökenden olursa olsun dünya üzerindeki tüm insanların birbiri ile eşit sayılmasını öngören görüştür.

Enternasyonalist görüşlere sahip kişilere göre hiçbir ırkın diğerine bir üstünlüğü yoktur. Günümüzde genel olarak sosyalizmi veya sosyal demokrasiyi[1] savunan kişilerin kendilerini tanımlamak için kullandıkları bir tanımdır. Ayrıca Enternasyonal adıyla dünya sosyalizminin ortak marşı sayılan bir şarkı bulunmaktadır.

Enternasyonalizmin savunucularından Vladimir Lenin, enternasyonalizmin milliyetçiliğin tam karşısında bir doktrin olduğundan bahseder. Lenin bu durumu şu şekilde ifade eder:[2]

Bir sosyalist olarak ben, eğer düşman yurduma girmişse, yurdumu savunma hak ve görevine sahibim diyorsa, bu bir sosyalistin, bir enternasyonalistin, bir devrimci proleterin değil, milliyetçi bir darkafanın argümanıdır. Çünkü bu argümanda, işçinin sermayeye karşı devrimci sınıf mücadelesi yitip gidiyor, genelde tüm savaşın dünya burjuvazisi ve dünya proleteryası değerlendirilmesi yitip gidiyor, yani enternasyonalizm yitip gidiyor ve yerine sadece zavallı kemikleşmiş bir milliyetçilik kalıyor. Ülkem haksızlığa uğradı başka hiçbir şey umrumda değil - böyle bir argüman buraya varır, bu argümanın küçük burjuva milliyetçi darkafalılığı burada yatar.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Steger, Manfred B. The Quest for Evolutionary Socialism: Eduard Bernstein And Social Democracy. Cambridge, England, UK; New York, New York, USA: Cambridge University Press, 1997. s. 146.
  2. ^ V. İ. Lenin. Enternasyonalizm nedir?, 1918, Erişim tarihi: 27 Kasım 2016.