Elizabeth Dönemi

Elizabeth devri veya çağı
(Elizabeth Çağı sayfasından yönlendirildi)

Elizabeth devri veya Elizabeth çağı, I. Elizabeth'in 1558'te tahta çıkmasıyla başlayan ve 1603'te ölümüyle sona eren dönemi belirtir ve çoğunlukla İngiltere tarihinin altın çağı olarak adlandırılır. Dönem, İngiliz Rönesans'ının zirveye ulaştığı ve İngiliz şiirinin, müziğinin ve edebiyatının geliştiği bir dönemdi. Bu dönemde Elizabeth çağı tiyatrosu ve William Shakespeare başta olmak üzere birçok oyun yazarının, tiyatroyu eski İngiliz tarzının zincirlerinden kurtarmasıyla beraber çiçek açtı. Coğrafi Keşifler'in çağıydı, pusulanın Avrupa'ya gelişiyle Dünya'nın daha önce bilinmeyen yerlerine yolculuk yapılıyordu. İngiltere'de de Reform'un, özellikle İspanyol Armada'nın uğradığı yenilgiden sonra, halk tarafından kabul edilmeye başlandığı bir dönemdi. Elizabeth çağı, aynı zamanda İngiltere'nin İskoçya'yla birleşmeden önce ayrı bir krallık olduğu dönemin de sonudur.

I. Elizabeth'in portresi

Bu dönem boyunca, İngiltere'de merkezi otorite sağlandı ve ülke, iyi örgütlenmiş ve etkin bir hükûmet tarafından yönetildi. Ekonomik olarak, ülke, yeni gelişmekte olan trans-Atlantik ticaretinden çok yarar sağladı.