Elektroterapi

Elektroterapi, elektrik akımlarının insan vücuduna uygulanması ile çeşitli hastalıkların tedavisine katkıda bulunmayı amaçlayan tedavi yöntemidir.

Tarihsel süreçDüzenle

Harici elektrik akımının insan iskelet kas sistemi üzerine etkisini ile ilgili ilk ciddi çalışmalar Luigi Galvani tarafından yapılmıştır.

Galvanik yöntem kimyasal yolla elde edilen doğru akım, ile insan kas ve sinir dokusunun uyarılabileceği ve tedavi amacıyla kullanılabileceğini göstermiştir.

Galvani'den sonra alternatif akım uygulamaları elektroterapi tarihinde önemli bir dönüm noktasını oluşturur. Duchene alternatif akımın klinik kullanımın öncüllerindendir.

Rektifikasyon ve modülasyon tekniklerinin kullanımı, sayısal sinyal işleme teknolojinin gelişmesi ile modern elektroterapinin ortaya çıkmıştır.

TENS, IFC, VMS modern terapötik akımlar arasındadır.

TürlerDüzenle

  1. Galvanik Akım
  2. Faradik Akım
  3. IFC
  4. TENS
  5. VMS

Dış bağlantılarDüzenle