Muhammed es-Serahsî

(El-Mebsut sayfasından yönlendirildi)

Muhammed es-Serahsî (Muhammed ibn Ahmed es-Serahsi) (1009/h.400 - 1090/h.483), Karahanlılar devrinde yaşamış Türk asıllı fıkıh bilgini. Hanefi mezhebine bağlı olan Serahsi'nin İslam bilim dünyasındaki unvanı 'imamların güneşi' anlamına gelen Şemsü'l Eimme'dir.[1]

Muhammed es-Serahsî
Doğum 1009 (Hicri 400)
Serahs, Karahanlılar Devleti
Ölüm 1090 (Hicri 483)
Merginan, Karahanlılar Devleti
Milliyet Türk
Kariyeri
Dalı Fıkıh ve Hadis
Doktora
danışmanı
Abdülaziz el-Halvânî
Doktora öğrencileri Osman el-Beykendî
Ebu Bekr el-Hâsırî
Mahmud el-Uzcendî

Buhara'da Abdülaziz el-Halvânî'nin talebesi oldu ve uzun yıllar derslerinde bulundu. Karahanlı devletinin vergi politikalarını eleştirdiği ve menfi yönde fetva verdiği için zamanın sultanı tarafından Özkend şehrindeki kalenin zindanlarında bulunan bir kuyuya hapsedildi. el-Mebsut adlı ünlü eserini bu kuyuda telif ettiği anlatılır.[2]

KitaplarıDeğiştir

  • El-Mebsut
31 ciltten oluşmaktadır. Mustafa Cevat Akşit'in derleyiciliğinde Türkçeye çevrilmiştir.
  • Şerhu's Siyeri'l Kebîr
  • Şerh-u Ziyâdâti'z Ziyâdât
  • Şerhu Muhtasari't Tahâvî
  • Şerhu'l Câmii’s Sağîr
  • El-Usûl

KaynakçaDeğiştir

Dış bağlantılarDeğiştir