Dreyfus Olayı kronolojisi

Dreyfus Olayı kronolojisi Dreyfus Olayı kapsamındaki gelişmeleri sıralar.

Dreyfus 1890 yılında

1891 Değiştir

1894 Değiştir

 • 25 Eylül 1894 Dreyfus Olayı'nı başlatan bilgi notu, Maximilian von Schwartzkoppen'in ofisindeki çöpten ofiste temizlikçi olarak çalışan Fransız casusu temizlikçi tarafından alınarak Fransız Karşı-İstihbarat Dairesine iletilir.
 • 15 Ekim 1894 Alfred Dreyfus, sivil olarak çağrıldığı Savaş Bakanlığında kurulan pusuda yaka paça tutuklanır.
 • 29 Ekim 1894 Gizli olması gereken davaya ilişkin tüm bilgiler Yahudi karşıtı La Libre Parole gazetesine sızdırılır. Böylece Dreyfus karşıtı yoğun kamuoyu kampanyası başlatılmış olur.
 • 1 Kasım 1894 Alfred'in kardeşi Mathieu Dreyfus ünlü suç avukatı Edgar Demange'ı davaya bakması için tutar.
 • 3 Kasım 1894 Askeri soruşturma başlatılır
 • 4 Aralık 1894 Dava dosyası Askeri Mahkemeye sunulur. İddiaları ilke kez burada göreb sanık avukatı Demange savcının suçlamalarının içinin boş olduğunu görür. Savcılığın elinde sadece uzmanların fikir birliğine varamadığı bir bilgi notu ve dolaylı ifadeler vardır.
 • 19 Aralık 1894 Dava kapalı oturumla başlar. Mahkeme heyeti, savcılık makamı, sanık ve avukatı dışında sadece askeri gözlemci Picquart ve emniyet Müdürü Louis Lepine mevcuttur. Dava sırasında Fransız Karşı-İstihbarat Dairesinde görevli Binbaşı Hubert-Joseph Henry ateşli bir konuşma yaparak Dreyfus'u suçlar. Tüm sürecin işlemesinden sonra karar için çekilen heyete Savaş Bakanı Mericer emriyle yasa dışı şekilde gizli bir dosya iletilir, bu dosyanın içeriğine savunma vakıf değildir. 1899 yılındaki ikinci dava sırasında bu gizli dosya içinde ilgisiz belgeler ve sahte deliller olduğu ortaya çıkmıştır.
 • 22 Aralık 1894 Yedi hakim mahkeme kararını açıklar. Dreyfus düşman bir güçle işbirliği yapmak suçundan suçlu bulunur. 1848 yılından beri siyasal suçlar için idam cezası kaldırıldığı için en yüksek ceza olan ömür boyu hapis cezası ve rütbelerinin sökülmesine karar verilir.

1895 Değiştir

 • 5 Ocak 1895 Düzenlenen askeri törenle Alfred Dreyfus'un rütbeleri sökülür ve subay kılıcı kırılır.
 • 22 Şubat 1895 Dreyfus Ville de Saint-Nazaire adlı gemiyle Fransız Guyanası'na doğru yola çıkar.
 • 12 Mart 1895 Dreyfus İles de Salut Takımadalarına varır.
 • 14 Nisan 1895 Şeytan Adası'na ulaşır.
 • Temmuz 1895 Rahatsızlanan Albay Sandherr'in yerine Fransız Karşı-İstihbarat Dairesi Başkanlığına Yarbay Georges Picquart atanır.

1896 Değiştir

 • Mart 1896 Picquart Alman İmparatorluğu Büyükelçiliğinden gelen her türlü istihbaratın doğrudan kendisine gelmesini emreder. Bu dönemde eline ulaşan ve gönderilmemiş bir telgrafın Binbaşı Esterhazy'ye hitaben yazıldığını görümce Dreyfus'u suçlayan bilgi notunun Esterhazy tarafından yazıldığını görür. Bunun üzerine kendi özgün soruşturmasını başlatır.
 • Ağustos 1896 Fransız Karşı-İstihbarat Dairesi yeni Başkanı Yarbay Georges Picquart gerçek hainin Dreyfus değil Binbaşı Ferdinand Walsin Esterhazy olduğunu üstlerine bildirir.
 • Kasım 1896 Soruşturmalarını durdurması emredilen Picquart emirlere uymayınca Tunus'a sürülür.

1897 Değiştir

 • 24 Mayıs 1897 Fransız Karşı-İstihbarat Dairesi eski Başkanı Jean Sandherr vefat eder.
 • 1897 Maximilian von Schwartzkoppen Paris'teki görevinden geri çağrılır
 • Kasım 1897 Dreyfus'un masum olduğunu düşünen ve adaletin yerini bulması için çabalayan başta ailesi olmak üzere aydın çevre Picquart'ın kendi yürüttüğü soruşturmadan ve sonuçlarından haberdar olur. Bu aydın çevre içindeki ünlü yazar Emile Zola sürece dahil olur.

1898 Değiştir

 • 10 Ocak 1898 Hakkındaki iddialar kamuoyunun bilgisi dahilinde olan Binbaşı Esterhazy aklanmak için askeri mahkemeye çıkartılır ve yanlı bir mahkeme sonucunda suçsuz bulunur.
 • 13 Ocak 1898 Emile Zola, Esterhazy'nin tahliyesi üzerine Georges Clemenceau'nun sahibi olduğu L'Aurore gazetesinde kaleme aldığı J'Accuse...! adlı açık mektubu yayınlar ve Dreyfus Olayı yepyeni bir boyuta taşınır.
 • 15 Ocak 1898 Le Temps gazetesinde imzaları çıkan çok sayıda aydın Dreyfus'un yeniden yargılamasını talep eder.[1]
 • 20 Ocak 1898 Fransız Parlamantosu oy çokluğuyla emile Zola'nın hakaret gerekçesiyle yargılanmasına karar verilir.
 • 7 Şubat 1898 Emile Zola davası başlar.
 • 23 Şubat 1898 Emile Zola davası sonucunda Zola suçlu bulunur ve bir yıl hapis cezasına çarptırılır. Bu sonuca rağmen Emile Zola davası Dreyfus yanlılarının haklılığını gösteren önemli bir mihenk taşı olmuştur. Ayrıca dava sırasında Dreyfus aleyhine olduğu iddia edilen kanıtların sahte olduğu ve Binbaşı Hubert-Joseph Henry tarafından yapıldığı ortaya çıkar.
 • 5 Mart 1898 Ordudan el çektirilen Binbaşı Henry Emile Zola davası sırasında kavgaya tutuştuğu Yarbay Picquart ile düello yapar ve kaybetse de yaralı olarak kurtulur.
 • 2 Nisan 1898 Emile Zola'nın avukatları karara itiraz ederek Yüksek Mahkemeye başvurur.
 • 23 Mayıs 1898 Yüksek Mahkeme ilk oturumu yapılır, karar için 18 Temmuz 1898 tarihine ertelenir. Aleyhine karar çıkacağını anlayan Zola, hapse girmemek için İngiltere'ye gider.
 • Yaz ayları 1898 Ordudan zorla emekli edilen Esterhazy Londra'ya sürgüne gider ancak basın peşini bırakmaz, hakkında sürekli olarak eleştirel karikatürler yayınlanır. Burada Yahudi karşıtı sağcı La Libre Parole gazetesinde yazar.
 • 18 Temmuz 1898 Yüksek Mahkeme mahkeme kararını onar. Süreç sırasında Dreyfus'tan yana tanıklık yapan Albay Picquart'da kendisini hapiste bulur.
 • 30 Ağustos 1898 Hakkındaki iddialar üzerien sorguya alınan Binbaşı Henry önce iddiaları reddetse de sonrasında her şeyi itiraf eder. Onun tutuklanması üzerine komutanları olan Generaller Georges-Gabriel de Pellieux ve Raoul Le Mouton de Boisdeffre istifa etmek durumunda kalır. Henry ertesi gün hücresinde intihar eder.
 • 29 Ekim 1898 Sağcı kamuoyunun gösterilerde bulunması Cumhuriyetçi kamuoyunun buna karşı adım atmasına yol açar. Kamuoyu baskısı altındaki Adalet Bakanlığı Yüksek Mahkemeye başvurarak davanın yeniden görülmesini ister, talep kabul edilir. Bu kapsamda yürütülen soruşturmada Picquart kendi bulgularını yetkililerle paylaşılır.

1899 Değiştir

 • 3 Haziran 1899 Yüksek Mahkeme, 1894 Mahkemesinin kararını iptal eder ve yeniden karar için Rennes'deki askeri mahkemeyi yetkilendirir. Gelişmelerden Dreyfus da bilgilendirilir.
 • 9 Haziran 1899 Dreyfus dava sürecine katılmak üzere Şeytan Adasından ayrılır.
 • 30 Haziran 1899 Dreyfus Brötanya'daki Haliguen Limanında karaya ayak basar ve derhal Renens'deki askeri hapishaneye konur.
 • 7 Ağustos 1899 Dreyfus'un yeniden yargılanmasına başlanır.
 • 9 Eylül 1899 Aleyhindeki delillerin yanlışığı ve sahte kanıtların sunulmasının kanıtlanmasına rağmen Dreyfus yeniden suçlu bulunur ve 10 yıl hapis cezasına ve rütbe sökülmesi cezasına çarptırılır.
 • 19 Eylül 1899 Davanın artık gündem düşmesini isteyen Cumhurbaşkanı Emile Loubet imzaladığı karanameyle Dreyfus'u affeder. Ancak bu af, Dreyfus'u resmî olarak suçsuz olarak tanımlamamaktadır.
 • 17 Kasım 1899 Dönemin Başbakanı Pierre Waldeck-Rousseau Fransa'daki iç huzursuzlukları tarafları uzklaştırarark sona erdirmek etmek üzere Dreyfus Olayı'yla ilgili tüm kişileri kapsayan genel af tasarısını Parlamentoya sunar. Teklif kabul edilir.

1902 Değiştir

 • 29 Eylül 1902 Emile Zola evinde soba zehirlenmesinden ölür. Ölümüne yol açan zehirlenmenin Dreyfus-karşıtlarının evinin bacasını kapatması sonucu gerçekleştiği yıllar sonra ortaya çıkmıştır.[2]

1903 Değiştir

 • 7 Nisan 1903 Bir yıl önce yapılan seçimlerde Cumhuriyetçiler ve sosyalist sol başarı kazanmıştır. Sosyalist vekil Jean Jaures kapandı sanılan Dreyfus Olayının örtbas edildiğini söyleyerek Savaş Bakanlığının konuyu yeniden soruşturmasının önünü açar. Süreç yıllarca sürecek ve yavaş ilerleyecektir.

1906 Değiştir

 • 12 Temmuz 1906 Alfred Dreyfus askeri komisyon tarafından resmî olarak aklanır. Aynı gün yeniden orduya alınır ve Binbaşı rütbesi alır. Bu süreçte Picquart da aklanır ve general rütbesiyle orduya dahil olur.
 • 19 Temmuz 1906 Dreyfus'a Légion d'honneur Nişanı verilir
 • 15 Ekim 1906 Dreyfus Saint-Denis'deki topçu birliğinin komutanlığına atanır.
 • 25 Ekim 1906 Picquart Clemenceau Hükûmetinde Savaş Bakanı (25 Ekim 1906-24 Temmuz 1909) olur.

1907 Değiştir

 • Ekim 1907 Dreyfus ordudan emekliye ayrılır

1908 Değiştir

 • 1908 İngiltere'deki Esterhazy adını kont Jean de Voilemont olarak değiştirerek Hertfordshire'daki Harpenden kasabasına yerleşir.
 • 4 Haziran 1908 Dreyfus, Fransız Parlamentosunda büyük kavgalarla alınan karar uyarınca Emile Zola'nın küllerinin Pantheon'a nakledilmesi töreni sırasında kendisine yönelik suikast girişiminden yaralı olarak kurtulur. Zanlı Louis Grégori adlı Yahusi karşıtı sağcı gazetecidir. Sağcı kamuoyunun etkisiyle dava suikast girişimi olarak değil fiziksel saldırı savıyla açılır, sanık 11 Eylül'de salıverilir.

1914 Değiştir

 • 19 Ocak 1914 Amiens'deki birliğinde görevdeyken atından düşen General Picquart hayatını kaybeder.
 • 1914 Başlayan Birinci Dünya Savaşında yeniden orduya katılır ve Batı Cephesinde cephe gerisinde topçu levazım subayı olarak görev yapar. Yarbay rütbesine yükselir.

1917 Değiştir

 • 8 Ocak 1917 Birinci Dünya Savaşında Doğu Cephesinde General rütbesiyle görev yapan Maximilian von Schwartzkoppen zatürreye yakalanır ve Berlin'de hastanede hayatını kaybeder. Ölmeden önce eşine "Dreyfus masum. Onun aleyhine hiçbir delil yok." demiş ve söyledikleri eşi tarafından kayıt altına alınmıştır.

1918 Değiştir

1923 Değiştir

 • 21 Mayıs 1923 Esterhazy yapmış olduğu hainlikten dolayı ceza almadan ölür.

1935 Değiştir

 • 12 Temmuz 1935 Alfred Dreyfus vefat eder. Mezarı Montparnasse Mezarlığındadır.

Kaynakça Değiştir

 1. ^ Emile Zola, Anatole France, Marcel Proust, Georges Sorel, Clude Monet, ve Emile Durkheim gibi gazeteci, yazar, sanatçı ve bilim insanı metni imzalamıştır
 2. ^ History Today sitesindeki ilgili makale 2 Ağustos 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (İngilizce) 7 Mayıs 2020 tarihinde erişilmiştir

Ayrıca bakınız Değiştir