Drag queen ([dɹæɡ kwiːn]), eğlence veya moda için genellikle abartılı feminen tavırlar ve toplumsal kadın rolleri benimseyerek kadın kıyafetleri giyen kişi. Drag queen kişilikler genellikle erkekler tarafından yaratılır.

Genel olarak drag queenler kadın cinsiyet rolüne göre giyinir; komik, dramatik veya hicivsel bir etki yaratmak için makyaj veya göz kirpikleri gibi geleneksel olarak kadınlarla özdeşleşmiş bazı özelliklerini abartırlar. Diğer drag sanatçıların arasında drag king'ler, yani erkek rolünde oynayan kadınlar; faux queen'ler, yani drag queenlere benzemek için abartılı şekilde giyinen kadınlar ve faux king'ler, yani drag king'leri taklit eden bir şekilde giyinen erkekler vardır.

Drag queen terimi genel olarak performans amacı ile drag tarzında giyinen kişileri tanımlar. Bu performanslar şarkıcılık ya da dudak uydurması yapmak, dans etmek, gey onur yürüyüşleri ve drag güzellik yarışmaları gibi etkinliklere katılmak, ya da kabareler ve diskotekler gibi mekânlarda gösteriş yapmak olabilirler. Drag queenlik, Batıdaki gey kültürünün bir parçasıdır. 27 Haziran 1969 tarihinde New York Şehri'ndeki Stonewall ayaklanmalarını drag queenler başlatmıştır ve buna öncülük etmiştir ve bu nedenle drag queenler, gey onur etkinliklerinde önemli bir gelenek hâline gelmişlerdir. Bir kentteki gey topluluğunun üyesi olan meşhur drag queenler bazen resmî veya gayrıresmî sözcü, sunucu, bağış toplayan ve topluluk öncüsü olarak çalışabilirler.

Drag ve transvestizm değiştir

Çoğu drag queen bu işi bir hobi, bir meslek ya da bir sanat olarak yapar. Tarihi ve kültürel olarak önemli sayıda heteroseksüel erkek, özellikle oyuncular drag queenlik yapar. Bunun yanında birçok transeksüel ve biyolojik kadın drag queen gösterileri yaparlar.

"Travesti" sözcüğünün drag queenlikten çok daha fazla çağrışımı olsa da drag queenler bazen travesti olarak adlandırılır. Drag queen genellikle eğlence ya da kadın olma amacı gütmeden kadın kıyafetleri giyerek gösteri yapmayı ifade eder. Transvestizm amacıyla cross-dress yapanları genellikle kapsamaz.

Ayrıca bakınız değiştir

  Wikimedia Commons'ta Drag queen ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur