Dost (kitap)

Dost, Türk yazar ve şair Vüs'at O. Bener'in öykü kitabı.

Sonraki yıllarda Yaşamasız adlı kitapla birlikte basılmış ve Türk edebiyatının en önemli öykü kitaplarından biri olarak kabul edilmiştir. İlk hikâye kitabı olan Dost'ta, küçük kentlerdeki sıradan insanların iç ve dış dünyasını anlatan yapıtlar ortaya koymuştur.