Doğu Arap rakamları

Osmanlı rakamlar

Doğu Arap rakamları veya Hint-Arap rakamları, Arap dünyasının doğusunda Arap alfabesiyle, Asya'da ve İran platosunda Fars alfabesi ile birlikte kullanılan Hint-Arap rakam sisteminin bir parçası olan sayı sistemidir.

Kahire metrosundaki bir saatte Doğu Arap rakamları.
Osmanlı dönemindeki saatlerde Doğu Arap rakamlarının kullanımı yaygındı.

KökenDüzenle

Eski Hint rakamlarına dayanan sayı sistemi, matematikçi Hârizmî'nin Kitâbü’l-Ḥisâbi’l-Hindî (Hint Hesabı Üzerine Kitap) isimli kitabıyla yayıldı.

SayılarDüzenle

Aynı yazılmalarına rağmen Farsça kullanımındaki her sayının farklı bir Unicode değeri vardır.

Batı Arap 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Doğu Arap ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠
Fars ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
Urdu ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
Ebced rakamları أ ب ج د ه و ز ح ط ي