Dispepsi, karındaki devamlı ağrıdır. Devamlı ağrıya ilaveten hazımsızlık ve mide ekşimesi de vardır. Fonksiyonel dispepsinin görünen bir nedeni yoktur. Diğer türler röntgen veya endoskopi ile tanımlanabilir. Tedavisinde h2 blokeri veya bir proton pompası inhibitörü kullanılır

Dispepsi
Sınıflandırma ve dış kaynaklar
Uzmanlık Gastroenteroloji
ICD-10 K30
ICD-9 536.8
Patient UK Dispepsi