Diognetus'a Mektup

(Diognetus'a mektubu sayfasından yönlendirildi)

Özgün dili Yunanca olan Mathetes'in Diognetus'a mektupları,[1] Hristiyanlığı savunan yazıların, Hristiyan apolojetik (İnanç savunması) eserlerinin bir örneğidir. Yunan yazarın ve mektuplarda katkısı bulunan kişilerin kim oldukları tam olarak bilinmez. Yunan yazar, kendisini "Havarilerin öğrencisi" olarak tanımlar.

Mektubun yazarı değiştir

Mektubun yazıldığı tarih varsayımsaldır. Yazar İrineos’un eserlerinden oldukça faydalanmıştır. Çoğu pasajı Roma’lı Hipolit’in Philosophoumea eserine benzemektedir. Bazı akademisyenler Hipolit’in mektubun yazarı olabileceğini düşünmektedir. Çoğu akademisyen ise yazarın, doğu kiliselerine göre yetmiş havariden biri sayılan Atina’lı Quadratus olduğunu düşünmektedir. Diognetus'a mektup Quadratus’un kaybolmuş apolojilerinden birisi olabilir.

İçerik değiştir

Mektup on iki bölümden oluşur. Eser daha çok bireysel bir çabanın ürünü olsa da, açık bir biçimde geniş kitlelere hitap etmektedir. Yazar, ağırlıklı olarak düşüncelerini üç soru etrafında yoğunlaştırır:

- Hristiyanların Tanrısı kimdir?

- Hristiyanların kardeşlerine karşı yaklaşımları ve sevginin anlamı nedir?

- Yeni bir yaşam olarak Hristiyanlık ve yeni bir yaşama açılan kapıda Hristiyanlar nasıl bir yol izlemelidir?

Mektup, Hristiyanlar için "dünyada neden ve kim olarak varız, bedende bir ruh olmak" ne anlama gelir gibi sorular için de bir betimleme biçimindeydi.

Mektubun anafikri[2] değiştir

Mektubun yazarı okuyucusunu iki konuda ikna etmeyi amaçlamaktadır:

  • Hristiyan inancının tanrısal kaynağı Tanrı’nın Oğlu ile ortaya çıkmıştır. Bu açımlamanın eğer tarihte geç bir vakitte geldiği düşünülüyorsa bunun sebebi, Tanrı’nın insanlığa kurtarılmaya ihtiyaç duyduğunu anlaması için zaman vermeyi uygun görmesidir.
  • Hristiyan inancının, paganların ahmakça putperestliğine ve Yahudilerin aşırı şekilci tapınmasına karşı üstün oluşu. Yazar’a göre Hristiyanlar bir tür doğaüstü hayat yaşamaktadır. Her ne kadar dışarından diğer insanlardan farklı olmayan bir hayata sahip olsalar da artık bedenin arzularına göre yaşamayı bırakmışlardır.

Ayrıca, mektup Hristiyanlar için "dünyada neden ve kim olarak varız, bedende bir ruh olmak" ne anlama gelir gibi sorular için de bir betimleme biçimindeydi.

Kaynakça değiştir

  1. ^ New Catholic Encyclopedia - Second Edition (İngilizce). Thomson and Gale. 2003. s. 751 Cilt: 4 ISBN 0-7876-4008-5. 
  2. ^ Patrology, Volume 1 (İngilizce). Christian Classics INC. 1986. ss. 248-252 ISBN 087061-084-8.