Dinî terörizm

(Dini terörizm sayfasından yönlendirildi)

Dini terörizm, kendine dini inanışları zemin aldığını iddia ederek dünyada yapılan her türlü bozgunculuk eylemlerinin genel adıdır. Krallıkların çöküşü ve ulusalcılığın yükselişine tanıklık eden çağdaş dönemde, terörizm daha çok anarşizm ve nihilizm ile devrimci düşüncelere bağlanmıştır. Bununla birlikte, din kaynaklı yıldırı eylemleri 1980'den sonra artış göstermiştir.