Diş eti

Dişeti
The Periodontium.jpg
Dişin yapısı: A, diştacı. B, dişkökü (sementum ile kaplı). C, alveolar kemik. D, subepithelial (bağlayıcı doku). E, oral epithelium. F, dişeti marjini. G, gingival sulcus. H, başlıca dişeti fiberleri. I, periodontal ligamentin (PDL) alveolar crest fiberleri. J, PDL'nin ufkî fiberleri. PDL'nin eğik fiberleri.
1.Diş 2.Mine 3.Dentin 4.Pulpa 7. Sement
17. Periodontium 18. 22.

Dişeti veya gingiva, alveolar kemiği kaplayan ve diş köklerini çepeçevre saran pembemsi mukoza tabakası.

Dişeti ve dişleri destekleyen diğer dokuları etkileyen iltihabî hastalıklara periodontal hastalıklar denir. Erişkinlerde diş kayıplarının %70'inden periodontal hastalıklar sorumludur.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Periodontal Hastalıklar Dentrium.com. Erişim: 20 Ekim 2011.