Dergâh (dergi)

Dergâh, Yahya Kemal tarafından Mondros Mütarekesi yıllarında kurulan edebiyat dergisi. Dergi kadrosunda Ahmet Hamdi Tanpınar, Nurullah Ataç, Ahmet Kutsi Tecer, Abdülhak Şinasi Hisar gibi isimler yer almıştır. Derginin yayın politikası Anadolu’da devam eden Milli Mücadele’ye destek vermek ve İstanbul’da Kuvay-ı Milliye ruhunu canlı tutmak olmuştur.

Dergâh
Editör Nurullah Ataç
Ahmet Kutsi Tecer
Abdülhak Şinasi Hisar
Mustafa Kutlu
Ali Ayçil
Kategoriler Politika, Edebiyat
Sıklık Aylık
İlk sayı 1918
Ülke Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye
Dil Türkçe
Website http://www.dergah.com.tr
ISSN 1300-5375

Dergi 1990 yılında tekrar kurulmuştur. Bu kez Ezel Erverdi yönetiminde ve Mustafa Kutlu editörlüğünde çıkan dergi 90'lı yıllar boyunca İsmail Kara ve İsmet Özel'in düzyazılarıyla belli bir edebi muhit haline gelmiştir. Günümüz şairlerinden İbrahim Tenekeci, Süleyman Çobanoğlu, Hakan Arslanbenzer gibi isimler dergide yetişmiştir.

Derginin editörlüğünü 2016 yılından itibaren şair-yazar Ali Ayçil üstlenmektedir.

Dergi, 2022 yılının Şubat ayında yayınladığı bildiriyle ara verdiğini kamuoyuna duyurdu.