Deniz yatağı

Deniz yatağı, deniz tabanı veya okyanus tabanı, okyanusun dibidir.

Okyanus tabanının sualtı topografyasını (batimetri) gösteren harita. Kara arazileri gibi, okyanus tabanında da sırtlar, vadiler, ovalar ve volkanlar bulunur.

YapısıDüzenle

Okyanusların çoğu, temel tektonik hareketlerden ve çeşitli kaynaklardan gelen tortulardan kaynaklanan ortak fiziksel olayların yarattığı ortak bir yapıya sahiptir. Okyanusların yapısı genellikle kıta sahanlığı ile başlar, kıta yamacına topografik bir ova, deniz tabanının başlangıcı ve ana alanı ile devam eder. Kıtasal yamaç ve abisal düzlük arasındaki sınır genellikle daha kademeli bir inişe sahiptir ve kıtasal yükseliş adını alır.

Okyanusun ortasındaki sırt, adından da anlaşılacağı gibi, bütün okyanusların ortasında, kıtalar arasında dağlık bir yükseliştir. Genelde, bir yarık bu sırtın kenarı boyunca uzanır. Tektonik levha kenarları boyunca tipik olarak okyanus çukurlukları vardır.