Dedebabalık

Basmala.svg
Nizârî Bâtınî-İsmâ‘îl’îyye, Hurûf’îyye, Keysân’îyye ve İmâm’îyye-i İsnâ‘aşer’îyye Şîʿîliğiyle ilgilidir.
Alevisme.png

Şîʿa-i Bâtın’îyye

ALEVÎLİK

Dedebabalık kurumu, Hacı Bektaş-ı Veli’nin görevini vekaleten üslenen makâmdır. Dedebabalar, Hacı Bektaş-ı Veli’nin vekilleridirler. Dedebabalık, Çelebiler kolu ve Alevî-Kızılbaşlar’ca genellikle benimsenmez. Özellikle Balkan Alevîliğinde benimsenmiştir. Bektaşiliğin Babagan Kolu’nun başı olarak tarikâtın yönetiminde varlıklarını sürdürürler. Kurucusu Balım Sultan'dır.

Dedebabalık kurumu, ataerkil bir toplumda var olup; Olduğu gibi dedeyle babadan çıkılan bir koldur. Kol çıkmak deyimi buradan gelip; geldiği gibi soy ağacının dedeyle babadan devam edebilme imkanı veya ihtimaline dayanıp, gücü yetmektir.