Dargiler (Dargice: дарганти, Rusça: даргинцы) Kuzeydoğu Kafkasya'da, özellikle de Dağıstan'da yaşayan ve Doğu- Kafkas dillerinden Dargice'yi konuşan halk. Günümüzde Dağıstan Cumhuriyeti'ndeki nüfusları tahminen 516 bin kadar olup, diğer eski Sovyet toprakları üzerinde yaşayanlarla birlikte yaklaşık 680 binin üzerinde bir nüfusa sahip oldukları tahmin edilmektedir.

Dargiler
дарганти
Önemli nüfusa sahip bölgeler
Dağıstan589.000
Diller
Din
İslam (genellikle Sunni)

Dargi yerleşim birimlerinin kuzeybatısında Avarlar, kuzeydoğusunda Kumuklar, doğusunda çeşitli Lezgi boylarıyla, Azeriler, batısında Laklar, güneyinde ise yine Lezgi boyları yaşamaktadır. Darginlerin tamamı Müslüman olmakla birlikte, küçük bir Şii azınlık dışında çoğunluğu Sunni mezhebindendir.

Dağıstan'ın merkezi bölgesinde ve tarihi Derbent kentinin batısında Khaydag boyu yaşamaktadır. Tarihsel olarak Dağıstan'ın ileri gelen hanlık merkezlerinden Mecalis kenti, Khaydaglar'ın prensliklerinin (utsmi) tahtlarının bulunduğu başkentleriydi. Kuzeydoğu Kafkas dillerinden Dargwa dilinin farklı bir lehçesini konuşurlar.

Dargi dili Cudaxar, Akuşa/Urakha, Kaytak, Kubaçi, Dejbug, Xarbug, Muirin, Sırxin olmak üzere 8 ayrı ağza ayrılır. Sayıca en yaygın konuşulan ağızlar ise Cudaxar, Akuşa/Urakha, Kaytak'dır.