Laklar

Kafkas halkı

Laklar (Lakça: лак, Rusça: лакцы), daha çok Dağıstan'ın orta kesimlerinde dağlık bölgelerde yaşayan ve 178,630 (2010 tahmini) kadar bir nüfusa sahip etnik bir gruptur. Lakça konuşurlar. Konuştukları dil; Kafkas dil gruplarının Kuzey Kafkas ana kolundan Kuzeydoğu Kafkas dilleri kolu içinde Dargwa-Lak dil grubuna girer. Yaşadıkları bölgelerin doğusunda Dargi boyları, batı ve doğusunda Avarlar, güney bölgelerinde de Lezgi boyları yaşamaktadır. Antik çağ yazarların (Herodot, Strabon, vd.)ın Lega, Gele ve Gelon kabileleri olarak adlandırdığı Laklar'a Gürcü dilinde Leki (Dağlı), Avarlar ise Gumi / Toma, Dargiler Kumuçan / Bulikan denir.

Laklar
лак

1883'te çekilen bir Lak kızı
Önemli nüfusa sahip bölgeler
Diller
Din
Dağıstan'da Lakların yoğun olarak yaşadığı yerlerin haritası

Kumuçi, Vişi, Çaymi ve Mugarhi adlı dört ayrı diyalegte konuşulan Lakça, bazı linguistlerin önerdiği gibi 20. yüzyıl ortalarında, Dargice ile birleştirme girişiminde bulunulmuş, ancak başarılamamıştır.

Bir dönem Dağıstan halkları, Lak yöneticileri olan Şamhallar tarafından yönetilmiş olup, diğer Dağıstan hanlıkları onlara bağlıydılar. Bir dönem sonra Şamhallık; bazı Lak ve Dargi kabilelerinin Türki Kıpçak boylarıyla karışarak melezlenmesiyle oluşan Kumuk (Türki) uluslaşması içinde yer almışlardır. Bundan sonra da Şamhallık Kumuk boylarınca temsil edilmeye başlanmıştır. 'Ruslar'ın Kafkasya'yı istila girişimleri sırasında, Dağlı halklar Müridizm ideolojisi etrafında toparlandıklarında, Lak halkı ve aydınları yine öncü rol üstlenmişlerdir. İmam Şamil'in eğitmeni Şeyh Cemaleddin GaziKumuki, Müridizm ideolojisinin ve Kafkas Bağımsızlık Savaşının arka planının hazırlayıcısı olarak rol almıştır.

Yine Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti'nin Rusya Çarlığından bağımsızlığını ilan ettiği dönem zarfında Devlet başkanı Pşımaho Kosok'un bakanlar kurulu kabinesinde İçişleri ve Savunma bakanlığı görevini yapan Mikail Halilov da Lak asıllıydı.