Dukas Hanedanı

(Dükas Hanedanı sayfasından yönlendirildi)

Dükas Hanedanı veya Dükaslar (Yunanca: Δούκας; Doukaina veya Ducaena, Δούκαινα; Doukai veya Ducae, Δούκαι) Bizans İmparatorluğu'nu 1059-1081 yılları arası yönetmiş ve tarihin çeşitli dönemlerinde var olmuş bir hanedan.

Dukas Hanedanı
Ülke Bizans İmparatorluğu
Milliyet Bizanslı
Kuruluş 1059
Kurucu X. Konstantinos Dukas
Devriliş 1081
Son hükümdar II. Nikeforos Botaneiates
Unvan(lar) İmparator

Söylentiye göre Dükas sülalesi, Büyük Konstantin'in Konstantinopolis'i Roma İmparatorluğu'nun başkenti yaptığı zaman imparatorun bir kuzeni olarak 4. yüzyılda buraya gelip yerleşmiştir. Sülalenin tarihte ilk ön plana çıkışı, general Andronikos Dükas'ın oğlu olan Konstantinos Dükas'ın 913'te imparatorluk iddia edip VII. Konstantinos'a isyan etmesi ve bu isyanın bastırılarak idam edilmesiyle olmuştur.

Dükas sülalesinin daha önceki sülaleye kadınlar dalından akraba olan bir kolu ise 10. yüzyılda Bizans İmparatorluğu'nu ele geçirmiş ve bir Dükas Hanedanı kurmuştur. Bu hanedanın ilk üyesi 1059'da Bizans İmparatorluğu tacını giyen X. Konstantinos'tur. 1067'de X. Konstantinos'un oğlu VII. Mihail tahta geçmiştir; fakat X. Konstantinos'un dul karısının evlendiği general olan ve bu nedenle Dükas hanedanı üyesi sayılmaya başlanan Romen Diyojen ile ortak yetkili imparator olarak hüküm sürmüştür. Romen Diyojen'inBüyük Selçuklu Devleti sultanı Alp Arslan'a Malazgirt Meydan Muharebesi'nda ağır bir yenilgiye uğrayıp tutsak düşmesi sonucu Türkler kısa sürede Marmara ve Ege denizi kıyılarına kadar olan Anadolu topraklarını ele geçirmişlerdir. Yine 1071-1078 yılları arasında VII. Mihail'in küçük kardeşleri olan Andronikos ve Konstantinos sembolik olarak ortak imparatorluk yapmıştır. Dükasların bu imparatorluk dönemi karışıklıklar içinde geçmiştir. Ülkede birçok ayaklanmalar çıkmış, halk ağır vergilerle ezilmiştir. Bir başka general olan III. Nikiforos Botaneiates bir askerî darbe yapıp VII. Mihail'i tahtından indirmiş ve Mihail'in karısı ile evlenip Dükas sülalesine katılarak meşruiyetini iddia etmiştir. Bizans İmparatorluğu bu dönemde yıkılmak üzereyken 1081'de I. Aleksios bir darbe yaparak imparator olmuş ve böylece Dükas Hanedanı'nın Bizans İmparatorluğu üzerindeki yetkileri sona ermiştir.[1]

İmparatorluk hanedanı olma yetkilerini kaybetmekle beraber Dükas sülalesi Bizans içinde önemini korumaya devam etmiş ve daha sonraki hanedanlara çok yakın olmuştur. 1204'te Dördüncü Haçlı Seferi sırasında Venedikli ve Latin Haçlıların Konstantinopolis'e ikinci hücümlarından kısa süre önce V. Aleksios Murtzuphlos bir darbe ile II. İsaakios ve oğlu IV. Aleksios'u tahttan indirmiş; fakat şehri Haçlı istilasından kurtaramamıştır. Sonra İznik İmparatoru olan III. İoannis Dukas Vatatzes bu devletin arazilerini genişletmiş ve Haçlı Latinleri Konstantinopolis'ten atacak kadar güçlendirmiştir. Bundan bir yüzyıl sonraysa Bizans imparatorları olan V. İoannis ile VI. İoannis arasında süren iç savaşta Mihail Dükas önemli rol oynamış ve onun torunu olan Mihail Dükas ise Osmanlıların İstanbul'u fethi ile Bizans İmparatorluğu'na son vermesi hakkında çok değerli bir tarih yazmıştır. Diğer taraftan diğer önemli Bizans aileleri ile evlenen Dükas'lar imparatorluğun imtiyazlı taşra eyaletlerinin hükümdarlığını yapmışlardır. Bunların başında Epir Despotluğu ve Selanik hükümdarlığı yapmış olan İoannis Dükas gelir. Ayrıca Teselya'da hüküm süren bir Dükas sülalesi dalı da bulunmuştur.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Niyazi Akşit-Ferruh Sanır. A'dan Z'ye Genel Bilgi Ansiklopedisi, (1981) sf.432.