Klitemnestra

Yunan Mitolojisi'nden bir karakter
(Clytemnestra sayfasından yönlendirildi)

Clytemnestra, Miken Kralı Agamemnon'un karısıdır ve Helen'in kız kardeşidir.

Clytemnestra, John Collier, 1882

Hikâyeye göre Zeus, Sparta Kraliçesi Leda ile kuğu kılığına girerek beraber olur. Ardından ise Sparta Kralı Tyndareos onunla beraber olur. Böylece aynı gece Leda, Zeus'tan Helen ve Pollux'a; kocasından ise Clytemnestra ve Kastor'a hamile kalır.

Clytemnestra'nın Agamemnon'dan dört çocuğu olur: Elektra, Orestes, Khrysothemis ve İphigenia'dır.

Agamemnon, Truva Savaşı'na giden Akha Ordusunu Aulis'te toplar ancak Truva'ya açılmak için uygun rüzgarlar çıkmaz. Bunun sebebi Agamemnon'un tanrıça Artemis'i gücendirmiş olmasıdır. Bu yüzden kızı İphigena'yı, Akhilleus ile evlendireceğini söyleyerek getirtir ancak onu tanrııçaya kurban eder.

Yıllar sonra Truva Savaşı bitince yanında Kassandra ile memleketine döner. Ancak Clytemnestra, Agamemnonu amcaoğlu Aigisthos ile aldatmaktadır. İki aşık bir gece Agamemnon ile Kassandra'yı balta ile öldürür. Böylece Miken Kral ve Kraliçesi olurlar.

Yedi yıl boyunca ülkeyi beraber yönetirler ve Alestes isimli bir oğulları, Erigone ve Helen isimli iki kızları olur.

Agamemnon'u öldürdükleri gece kızı Elektra henüz küçük yaştaki Orestes'i kaçırır. Orestes büyüdükten sonra saraya geri döner ve babasının intikamını almak için annesi ve aşığını öldürür.

Ayrıca bakınız değiştir

  • Elektra, Sofokles
  • Elektra, Euripides
  • Iphigenia Aulis'ta, Euripides
  • Iphigenia Tauris'te, Euripides
  • Orestes, Euripides
  • Agamemnon, Aiskhylos