İbrahim Aydın (1874 doğumlu siyasetçi)

Türk asker ve siyasetçi (1874-1948)
(Cihangirzade İbrahim Bey sayfasından yönlendirildi)

İbrahim Aydın (Soyadı Kanunu öncesinde: Cihangirzade İbrahim Bey, d. 1874 - ö. 1948), Karslı Türk asker ve siyasetçi.

Mondros Mütarekesinden hemen sonra, Kars merkezli ve Ardahan, Posof, Iğdır, Oltu, Batum ve bir kısım bugünkü Ermenistan'ı kapsayacak şekilde kurulmuş olan Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti'nin öncülerindendir. 9 Ocak 1919 Ardahan Kongresi'nde bu kısa ömürlü bölgesel hükûmetin cumhurbaşkanlığına seçilmiş ve hükûmet oluşumunun İngilizler tarafından dağıtılmasına dek (Nisan 1919) bu görevi yürütmüştür. Bu şekilde Kars bölgesinin sonradan Türkiye'ye katılımının zeminini hazırlamıştır.

İngiliz birliklerinin Kars'ı işgali sonrasında Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti'nin 10 diğer ileri gelen yetkilisi ile birlikte Malta'ya sürülmüş, Malta sürgünleri arasında yer almıştır.

Bir yıllık sürgünden dönüşünde 1921-1927 yılları arasında Kars belediye başkanlığı yapmıştır. 1948 yılında ölmüştür.

Kars'ta 2003 yılında anısına bir anıtmezar dikilmiş olup, şehir parklarından biri ismini taşımaktadır.

1. Dünya savaşının başlamasından hemen önce bölgedeki Rus ve Ermenilerin çıkardıkları karışıklıktan dolayı akrabalarının büyük kısmı Elazığ ve Kadirli'ye (Adana) göç etmişlerdir. Aslen Anadolu'daki ilk yerleşim yerleri Trabzon Of olan bu ailenin bir kısmı "Cihangiroğlu" soy ismini kullanırken bir kısmı da tıpkı Cihangirzade İbrahim Efendi gibi soy isimlerini değiştirerek "Biçer" soy ismini almışlardır.

Cihangiroğlu sülalesinin kökenleri hakkında en eski bilgi 1517 yılına aittir. Osmanlı İmparatorluğu ile Memlük Devletinin arasında geçen Ridaniye Savaşında, aslen Türkmen aşiretlerinden olan bu aile savaşta saf değiştirerek Osmanlı saflarına geçmiştir. Sonrasında Yavuz Sultan Selim Han tarafından anadoluya davet edilerek, savaşta gösterdikleri başarıdan dolayı "Cihangir" ismi verilmiştir. Bu aile Anadolu da ilk önce Trabzon Of bölgesinde yaşamış daha sonra Of bölgesinden Anadolu'nun diğer bölgelerine göç ederek Kars ve Adana/Kadirli'de sülalenin yerleşmesi için toprak hibe edilmiştir.

Cihangirzade İbrahim Efendi, etkili olduğu yıllarda, Enver Paşa'ya son derece yakın bir isim olup, Kars ve civarında Türk varlığının korunmasında büyük katkısı olmuştur.

Ayrıca bakınız

değiştir