Chronicon Paschale

7. yüzyıl Yunan Hristiyan vakainame

Chronicon Paschale (Paskalya Günlükleri), ayrıca Chronicum Alexandrinum, Constantinopolitanum ya da Fasti Siculi bilinir,

YapıDüzenle

Chronicon Paschale, önceki vakainameleri izler. 600 ile 627 yılları arası, dönemin tarihçisi olarak yazar—ki bu dönem Mauricius'un son yılları, Phocas'ın hükümdarlığı ve Herakleios'un hükümdarlığının ilk on yedi yılına tekabül eder.

Diğer birçok vakainüvis gibi, bu yaygın anlatımın yazarı, anekdotları, ana şahsiyetlerin fiziksel açıklamalarını (bazen dikkatli portreler), depremler ve kuyruklu yıldızlar görüntüsü gibi olağandışı olaylarla ilgilenir ve varsayılan İncil kronolojisi ile Kilise Tarihini bağlantılar. Sempronius Asellio, Doğu Roma İmparatorluğu'nun tarihçilerinin (Historia) vakainamelerinden (Annales) ayıran kamusal çekicilik ve kompozisyon stilindeki farklılığa dikkat çekiyor.

"Chronicon Paschale", Âdem'in yaratılışından itibaren olayların kronolojik bir listesini deneyen büyük bir derlemedir. Ana el yazması, 10. yüzyıl Codex Vaticanus græcus 1941, başında ve sonunda zarar görür ve 627'de kısa bir süre durur. Vakainame'nin özüne geçmeden önce, Hristiyan kronolojisine ve Paskalya döngüsünün hesaplanmasına ilişkin bir giriş sunulur. Rum Ortodoks Kilisesi tarafından 'Jülyen takvimi' olarak Türk hükümdarlığının sonuna kadar kullanılmaya devam eden sözde 'Bizans' ya da 'Roma' dönemi vakainameye kronolojinin temeli olarak uyarlanmıştır; buna göre 21 Mart M.Ö. 5507 verilen yaratılış tarihidir.[1]

YazarlıkDüzenle

Yazar kendisini İmparator Herakleios'un çağdaşı (610-641) olarak tanımlar ve muhtemelen Konstantinopolis ekümenik patriği Sergius'un maiyetine bağlı bir din adamıydı. Çalışma muhtemelen Herakleios devrinin son on yılı boyunca yazılmıştır.

Kullanılan baş merciler: Sextus Julius Africanus; Fasti consulares; Eusebius'un Vakainame ve Kilise Tarihi; İoannis Malalas; Acta Martyrum; Kıbrıs'taki Konstantia'nın (eski Salamis) piskoposu Epiphanius'un (yüzyıl sonları) Ağırlıkları ve Ölçüler üzerine yazdığı tez.[1]

EdisyonlarDüzenle

Kısmi İngilizce TercümeDüzenle

  • Chronicon Paschale 284–628 AD, translated by Michael Whitby and Mary Whitby (Liverpool: Liverpool University Press, 1989) 0-85323-096-X

KaynakçaDüzenle

Özel
Genel

Dış bağlantılarDüzenle