Charles Bonnet

Cenevreli botanikçi (1720-1793)

Charles Bonnet (13 Mart 1720 - 20 Mayıs 1793), Cenevreli bir doğa bilimci ve felsefi yazardır. Yaprakların bir bitkideki dizilişini tanımlamak için filotaksi terimini kullanmaktan sorumludur. Yaprak bitlerinde partenogenetik üremeyi ilk fark edenlerden biriydi ve böceklerin spirallerinden nefes aldıklarını tespit etti.