Cevheriler

Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılışından sonra İspanya'da hüküm süren hanedanlardan biri.

Córdoba'da 1031-1070 yılları arasında hüküm süren Cevherilerin hükümdarları şunlardır:

  • Cevher (1031-1042)
  • Muhammed (1042-1058)
  • Abdülmelik (1058-1070)

1070'te Cordoba'yı fetheden Abbadiler tarafından ortadan kaldırılmışlardır.