Cermanya

Cermenler'in Kuzey ve Orta Avrupa'da yerleşim kurdukları tarihsel bölge

Cermanya (LatinceGermania), antik çağda Cermenler adı verilen boyların Kuzey ve Orta Avrupa'da yerleşim kurdukları tarihsel bölge.[1]

Roma İmparatorluğu ve "Özgür Germania", Magna Germania, M.S. 2. yüzyıl başları

Tarihi değiştir

Germania, tarih boyunca çoğunluğu Germanik kabileler tarafından olmak üzere bazı Keltler, Baltıklılar, İskitler ve Proto-Slavlar tarafından da yerleşim görmüştür. Kabilesel ve etnik yapı, asimilasyon ve göçler nedeniyle yüzyıllar boyunca değişikliğe uğramıştır. Germanik halklar birkaç farklı dialekt konuşmuşlardır.

Klasik dönemde Avrupa'nın kuzeyinde yerleşik halklar hakkında MÖ 2. yüzyıldan önce pek az şey bilinirdi. Yunanlar MÖ 5. yüzyılda Keltoi olarak çağırdıkları Keltlerden haberdardılar. Herodot aynı zamanda İskitlerden de bahseder ancak başka barbar kabile ismi bilinmezdi. MÖ 320 yılında, Massalialı Piteas Britannia'nın etrafında ve Avrupa'nın Kuzeyi boyunca seyahat etti ve seyahatlerinde rastladığı şeyler öylesine inanılmaz şeylerdi ki, sonraki yazarlar ona inanmayı reddetmişlerdi. O, belki de Germanik halkların Keltlerden farkını ayırt eden ilk Akdenizli olmuştur. Caesar, Germanik kabile üyeleri, Romalılar ve Galyalılar arasındaki farklılıkları tanımlamıştır. O, Galyalıların kavgacı oldukları halde uygarlaştırılabilineceklerini ancak Germanik kabilelerin çok daha vahşi olduklarını ve bu sebeple Roma Galya'sı için tehlike teşkil ettiklerini ve fethedilmek zorunda olduklarını söylemiştir. İşgal altındaki iç Germania topraklarının MÖ 46 yılından MÖ 23 yılına kadarki valisinin adı Gavin Dalyius'tur. Kuzeyli barbar kabileler hakkında anlattıkları, Roma Galyası da dahil Roma üstünlüğünün dışa vurumu olarak tasvir edilebilir. Sezar'ın anlattıkları, Romalıların Germanik kabile korkusunu ve verdikleri gözdağını betimler. Germanik kabilelerin fark edilen tehditlerinin doğruluğunu da ispatlar. Romalılar Germania'nın geri kalan kısmını fethedebilmek için sadece bir kez Ren sınırını geçmeyi denemişlerdir. Bu işgal denemesi MS 9 yılında, Roma tarihindeki en büyük yenilgilerden biri olan ve onbinlerce Roma askerinin yok edildiği Teutoburg Ormanı Savaşı ile son bulmuştur. Sadece birkaç yüzyıl sonra, Romanın kendisi bizzat Germanik kabileler tarafından fethedilecekti.

Bölgeler değiştir

Germania, Romalılar tarafından iki bölge olarak tanımlanmıştır: 'iç Germania', Romalılar tarafından işgal edilmiştir ve Ren nehrinin Batısı ve Güneyi iken, 'büyük Germania' (Magna Germania) Ren nehrinin Doğusudur. İşgal edilmiş Germania iki eyalete bölünmüştür: Germania Inferior (aşağı yukarı günümüz Alçak Ülkeler bölgesine karşılık gelir) ve Germania Superior (aşağı yukarı günümüz İsviçre ve Alsace'ye karşılık gelir). Romalılar, Augustus'un saltanatı sırasında MÖ 12 yılında Germanicus ve Tiberius komutasındaki Lejyonlar yardımıyla Germania Magna'yı fethetmeye başladılar. M.S. 6 yılıyla birlikte, Elbe Nehri'ne kadar olan Germania'nın tamamında Romalılar tarafından geçici olarak sükûnet sağlandı ve bölge işgal edildi.

Germania'nın çağdaş kullanımı değiştir

Almanya'nın İngilizce karşılığı olan "Germany" sözcüğü, ülke kendi yerli halkı tarafından "Deutschland" olarak çağrıldığı halde, İngilizce ve diğer dillerde "Germania" sözcüğünden türetilmiştir. Çağdaş İbranice'de, Latince "Germania" kullanımı değişmemiştir (גרמניה).

Konuyla ilgili yayınlar değiştir

  • Malcolm Todd, The Early Germans (Eski Germenler), Blackwell Publishing, 1995, (İngilizce)

Kaynakça değiştir

  1. ^ Nijman, Jan (2020). Geography: Realms, Regions, and Concepts (20. bas.). Wiley. ISBN 978-1119607410. 

Dış bağlantılar değiştir