Creb, özellikle beynin hafıza yapısı ve hangi anıları uzun süre saklayıp hangilerini bir anda kaybetmesinde önemli rol oynayan ve hatta bu işlem için elzem olan bir protein (cyclic amp-response element binding protein = creb) dir. 90'larda yapılan araştırmalarda, creb-engelleyici maddeler denek üzerinde uygulandığında deneğin uzun dönemli hafıza sisteminin de durduğu gözlenmiştir. Bu protein iki ana türe ayrılır: Creb aktivatör ve Creb represör proteinler. Aktivatörler uzun dönemli hafıza oluşumunu sağlarken, represörler de unutmayı engellemeye çalışır.