Common Object Request Broker Architecture, kısaca CORBA, (Türkçe: Ortak Nesne İstem Aracısı Mimarisi), Nesne Yönetim Grubunun'nun (OMG) Nesne Yönetim Mimarisi'nin (OMA) ana bileşenlerinden birisidir. Nesne Yönetim Mimarisi Nesne Modeli ve Referans Modelinden oluşur. Nesne Modeli heterojen bir ortamda dağılmış nesnelerin nasıl tanımlanabileceğini belirler. Referans Modeli ise nesneler arası etkileşimleri tanımlar. Dolayısıyla Nesne Yönetim Mimarisi heterojen ortamlara dağılmış beraber işleyebilen dağıtık nesnelerin geliştirilmesine ve konuşlandırılmasına yardımcı olur. CORBA sayesinde programcılar kullandıkları nesnelerin hangi dilde yazıldığına, dağıtık olup olmadıklarına, işletim sistemlerine ve iletişim protokollerine bakmaksızın programları geliştirebilirler.

CORBA'nın ana bileşenleri ORB çekirdeği, OMG ara yüz dili (OMG IDL), taşınabilir nesne adaptörüdür (POA).

ORB çekirdeği değiştir

ORB istemci nesnelerin yarattığı istemleri sunucu nesnelere yönlendirip, sunucu nesnelerin cevaplarını istemci nesnelere iletir.