CCIR B Sistemi, Türkiye'de analog televizyon yayıncılığında kullanılan sistemdir. Türkiye'nin de üye olduğu Comité Consultatif International pour la Radio (bugünkü adıyla International Telecommunications Union Telecommunication Standardization Sector) adlı uluslararası kuruluş çeşitli harflerle tanımlanan televizyon yayın normları saptamış olup B sistemi ile onun türevi olan G sistemi Dünya’da en yaygın olarak kullanılan normdur.

Belli başlı standartlar

değiştir

B sistemi Çok yüksek frekans (VHF) bölgesi için saptanmıştır. Standartlar şunlardır:[1]

Bir saniyede taranan tam görüntü (frame) sayısı 25
Görüntü tarama şekli Geçmeli
Bir görüntüde taranan satır sayısı 625
Görüntü bant genişliği 5 MHz
Ses bant genişliği 15 kHz
Ses önvurgu zaman sabiti 50 µsn
Görüntü için modülasyon türü Artık yan bant modülasyonu (negatif)
Ses için modülasyon türü Frekans modülasyonu
Ses ve görüntü taşıyıcı
frekansları arasındaki fark
5.5 Mhz
Kanal bant genişliği 7 MHz

Görüntü, alan ve satır

değiştir

Saniyede 25 tam görüntü olduğuna göre görüntü süresi;

  msn

Geçmeli tarama her görüntünün iki defa taranması anlamına gelir. Bir taramada 1,3,5 vb tek satırlar,diğer taramada ise 2,4,6 vb. çift satırlar taranır. Bu taramalar alan adıyla bilinir. Alanın süresi görüntü süresinin yarısı kadardır.

Her tam görüntüde 625 satırdan oluşur Buna göre, her satırın süresi;

 = 64 µsn

Bir saniyedeki satır sayısı (satır frekansı) ise;

  Hz.

VHF Kanalları

değiştir

VHF 1 için

Kanal Kanal sınırları, MHz. Görüntü taşıyıcı frekansı, MHz. Ses taşıyıcı frekansı, MHz.
E1 40.00 - 47.00 41.25 46.75
E2 47.00 - 54.00 48.25 53.75
E3 54.00 - 61.00 55.25 60.75
E4 61.00 - 68.00 62.25 67.75

VHF 2 FM radyo yayını için kullanılır. VHF 3 için;

Kanal Kanal sınırları, MHz. Görüntü taşıyıcı frekansı, MHz. Ses taşıyıcı frekansı, MHz.
E5 174.00 - 181.00 175.25 180.75
E6 181.00 - 188.00 182.25 187.75
E7 188.00 - 195.00 189.25 194.75
E8 195.00 - 202.00 196.25 201.75
E9 202.00 - 209.00 203.25 208.75
E10 209.00 - 216.00 210.25 215.75
E11 216.00 - 223.00 217.25 222.75
E12 223.00 - 230.00 224.25 229.75

G sistemi

değiştir

G sistemi standartları B sistemine benzer. Fakat G sistemi Ultra Yüksek Frekans (UHF) bandı için geliştirilmiştir. Kanallar arasında 1 MHz. genişliğinde bir koruma bandı vardır. Bu sebepten, kanal taşıyıcıları arasındaki frekans farkı B sisteminde 7 MHz., G sisteminde ise 8 MHz. dir. Bu durum televizyonda stereofoni veya ikinci ses yayını açısından da elverişlidir.

Renk sinyali

değiştir

Renkli yayın için genellikle PAL bazen de SECAM sistemi kullanılır. Kuramsal olarak NTSC de kullanılabilirse de B sisteminde NTSC kullanan yayıncı yoktur.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Reference Data for Radio Engineers, ITT Howard W.Sams Co., New York, 1977, section 30