International Telecommunications Union Telecommunication Standardization Sector (yani Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Telekomünikasyon Standartlaştırma Birimi veya ITU-T), ITU'nun belirlenen standartları koordine etmekle sorumlu birimidir. Birçok ITU belgesinin adı ITU-T kod adı ile başlar.

Dış bağlantılar değiştir