Burhanettin Tiyatrosu

Burhanettin Tiyatrosu, sanatçı Burhanettin Tepsi tarafından 1909 yılında İstanbul - Erenköy'de kurulan bir özel tiyatro topluluğudur.

Burhanettin Tiyatrosu, Burhanettin Tepsi'nin, 1910 yılında Reşat Rıdvan ile birleşmesi sonucunda, önce Sahne-i Milliye-i Osmani, daha sonra da Yeni Tiyatro Kumpanyası gibi adlarla, bir süre tiyatro çalışmalarını sürdürdü. Muhsin Ertuğrul'un ilk kez sahneye çıktığı topluluk olma özelliğini taşımaktadır. 1920 yılından sonra Mısır'a ve oradan da Avrupa ülkelerine geçen Tepsi, 1940 yılında Türkiye'ye dönerek İstanbul'da yeniden kendi adını taşıyan topluluğu kurdu. Aradan geçen süreçte, izleyicinin gerisinde kalan sanat anlayışı ve oyun tarzı nedeniyle Burhanettin Tiyatrosu uzun süre yürüyemeden kapandı.