Buffy evreni doğaüstü yaratıkları ve kötüleri listesi

Vikimedya liste maddesi

Bu madde Buffy evrenindeki (Joss Whedon tarafından yaratılan) iblislerin, vampirlerin, yaratığımsı insanların, yürüyen ölülerin, hayaletlerin, canavarların ve diğer bütün kötü canlılar ya da doğaüstü yaratıkların listesidir.

İblisler, Yarı-İblisler ve Eski Olanlar değiştir

Vampirler değiştir

Büyücüler, cadılar, sihirbazlar ve diğer büyü kullananlar değiştir

Doğaüstü insanlar değiştir

Tehlikeli ölümlüler değiştir

Dirilmişler değiştir

Hayaletler ve ruhlar değiştir

Hayvanımsı varlıklar değiştir

İlahlar ve yüce varlıklar değiştir

Büyüsel yaratımlar değiştir

Yaratıklar değiştir

Robotlar değiştir

Ölümsüzler ve insan olmayanlar değiştir

İyi doğaüstü varlıklar değiştir

Ayrıca bakınız değiştir