Allen Francis Doyle

kurgusal karakter

Allen Francis Doyle, Joss Whedon tarafından Angel televizyon dizisi için yaratılmış bir kurgusal karakterdir. Glenn Quinn isimli oyuncu tarafından canlandırılmıştır. Doyle, Yüce Güçler'den sürekli imgelem alan bir görücüdür, bu imgelemler genellikle yardıma muhtaç insanları gösterir. Yarı iblis olması dolayısıyla bu imgelemler ona hiçbir kalıcı hasar vermemektedir. Yarı-Brachen iblisi olması dolayısıyla istediği zaman görünümünü normal insana çevirebilmektedir, ayrıca yarı iblis olması ona koku alma gücü, kuvvet, hız, dayanıklılık ve becerililik sağlar. Beceriklilik gücü sayesinde kafasını istediği yönde çevirebilmektedir. Yine de, Doyle kendi Brachen güçlerini nadiren kullanmaktadır, insan şeklinde kalmayı tercih eder, ama bu durum kavgalarda onun zararına olur.

Allen Francis Doyle
Angel karakteri
İlk görünüm"City of", (Angel)
YaratanJoss Whedon
CanlandıranGlenn Quinn
Bilgileri
TürYarı iblis, yarı insan