Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü

Brezilya Coğrafya İstatistik Enstitüsü ya da kısaca IBGE (Portekizce: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística in), Brezilya'nın coğrafi, kartografik, jeodezik istatistik ve çevresel bilgilerinden sorumlu olan kurum. IBGE, her on yılda bir ulusal nüfus sayımı yapar, hane geliri, okuryazarlık, eğitim, meslek ve hijyen seviyeleri konularında anketler düzenler.