Bozgunculuk, çaba gösterilmeden yenilginin kabullenilmesidir. Günlük hayatta bozgunculuk olumsuz bir çağrışıma sahiptir ve psikolojide pesimizm ile bağdaştırılır.