Bozcaada Deniz Muharebesi (1646)

Bozcaada Muharebesi, 1645-1669 Osmanlı-Venedik Savaşı'nda evre.

Bozcaada'yı ele geçirmek isteyen Tomaso Morosini komutasındaki Venedik filosu ve birliği 31 Mart 1646 tarihinde Osmanlılarca yenilgiye uğratıldı.

Muharebe öncesi değiştir

Tomasso Morosini komutasında 20 kalyonluk bir Venedik donanması 1646 Mart'ında Çanakkale Boğazı'na önlerine gelerek Boğaz’ı ablukaya aldı ve Bozcaada'ya asker çıkararak kalesini kuşattı. Kale kendini savunurken Rumeli Beylerbeyi Küçük Hasan Paşa beş kadırgayla Bozcaada'ya asker çıkararak kaleyi kuşatan Venedik birliğine baskın yaptı ve yenilgiye uğrattı. Eşzamanlı olarak da Kaptan-ı derya komutasındaki Koca Musa Paşa komutasındaki Osmanlı donanması da Çanakkale Boğazı'ndan çıktı.

Muharebe değiştir

Osmanlı donanması Boğaz'dan çıktığında Venedik donanması Saros Körfezi'nde su ikmali yapıyordu. Osmanlı donanmasının taarruzu Venedik donanmasında dağınıklık yarattı ve Bozcaada'daki baskından kaçarak nakliye gemilerine binmeye çalışan Venedik askerlerine yardımda bulunamadı.

Bununla birlikte, rüzgâr Osmanlı kadırgalarının rampa etmesine engel olduğundan 31 Mart akşamına kadar topçu muharebesiyle yetinildi. Venedik donanması ise Limni'nin batı kıyılarına sığındı.

Muharebe sonrası değiştir

Tarafların birbirilerinden uzaklaşmasının ardından Osmanlı donanması Girit'e doğru yol aldı. 26 Mayıs 1646'da Hanya limanına varan Osmanlı donanması karaya takviye birlikleri çıkardı.

Venedik donanması ise toparlandıktan sonra Bozcaada açıklarında yardım bekleyen askerlerini kurtardı ve Suda'ya hareket etti.

Kaynakça değiştir