Bohemya hükümdarları listesi

Vikimedya liste maddesi

Bohemya hükümdarları listesi, Bohemya Krallığı hükümdarlarının listesidir. 1198 yılında I. Ottokar ile başlatılan krallık dönemi 1918 yılına kadar sürmüştür. Krallık öncesi dönemde Bohemya dükleri hüküm sürmüştür.

Dükler değiştir

Bohemya Dükleri
Přemyslid Hanedanı
Resim İsim       Tarih       Açıklama
 
I. Bořivoj c. 870–888/9
 
I. Spytihněv 894–915 I. Bořivoj'nun oğlu
 
I. Vratislaus
(Vratislav)
915–921 I. Spytihněv'in kardeşi
 
I. Wenceslaus

(Václav)

921–935 I. Vratislaus'un oğlu aynı zamanda Aziz Wenceslaus olarak da bilinir ve Çeklerin ulusal azizidir
 
I. Boleslaus
(Boleslav I. Ukrutný)
935–972 I. Wenceslaus'un kardeşi
 
II. Boleslaus
(Boleslav II. Pobožný)
972–999 I. Boleslaus'un oğlu
 
III. Boleslaus
(Boleslav III. Ryšavý)
999–1002 II. Boleslaus'un oğlu
Vladivoj 1002–1003 Piast hanedanından
 
Boleslaus III 1003 İkinci kez tahta geçer
 
I. Boleslaus Chrabrý
(Boleslav Chrabrý)
1003–1004 Piast hanedanından
 
Jaromir 1004–1012 III. Boleslaus'un kardeşi
 
Oldřich 1012–1033 Jaromír'in kardeşi
 
Jaromír 1033–1034 İkinci kez
 
Oldřich 1034 İkinci kez
 
I. Bretislaus (Břetislav I.) 1034–1055 Oldřich'in oğlu
 
II. Spytihněv 1055–1061 I. Bretislaus'un oğlu
 
II. Vratislaus
(Vratislav II.)
1061–1092 II. Spytihněv'in kardeşi 1085-1092 arası kral
 
I. Konrád
(Konrád I. Brněnský)
1092 II. Vratislavus'un kardeşi
 
II. Bretislaus
(Břetislav II.)
1092–1100 I. Konrád'ın yeğeni, II. Vratislav'ın oğlu
 
II. Bořivoj 1101–1107 II. Bretislaus'un kardeşi
 
Svatopluk
(Svatopluk Olomoucký)
1107–1109 II. Bořivoj'un kuzeni
 
I. Vladislaus (Vladislav I.) 1109–1117 Brother of II. Bořivoj'un kardeşi
 
II. Bořivoj 1117–1120 İkinci kez
 
I. Vladislaus 1120–1125 İkinci kez
 
I. Soběslav 1125–1140 I. Vladislaus'un kardeşi
II. Vladislaus
(Vladislav II.)
1140–1172 Nephew of I. Sobeslaus'un yeğeni, I. Vladislaus'un oğlu ve 1158-1172 arası kral
 
Bohemyalı Frederick (Bedřich) 1172–1173 II. Vladislaus'un oğlu
II. Soběslav 1173–1178 Frederick'in yeğeni, I. Sobeslaus'un oğlu
 
Frederick 1178–1189 İkinci kez
 
II. Konrád Otto
(Konrád II. Ota)
1189–1191 I. Konrád'ın soyundan
II. Wenceslaus (Bohemya Dükü)
(Václav II.)
1191–1192 II. Sobeslaus'un kardeşi
 
I. Ottokar (Přemysl I. Otakar) 1192–1193 II. Vladislaus'un oğlu
III. Bretislaus
(Jindřich Břetislav)
1193–1197 I. Ottokar'ın yeğeni
 
III. Vladislaus
(Vladislav Jindřich)
1197 I. Ottokar'ın kardeşi
 
I. Ottokar 1197–1198 İkinci kez, 1198 yılında kral olur ve soyu bu unvanı korur

Krallar değiştir

Bohemya kralları
Přemyslid hanedanı
Resim İsim Tarih Açıklama
  I. Ottokar
(Přemysl I. Otakar)
1198–1230 Soyuna devredebileceği krallık unvanı 1212 yılında kesin olarak onaylanır
  I. Wenceslaus
(Václav I.)
1230–1253 I. Ottokar'ın oğlu
 
II. Ottokar
(Přemysl II. Otakar)
1253–1278 I. Wenceslaus'un. Aynı zamanda Avusturya Arşidükü, Styria, Carinthia ve Carniola Dükü
 
II. Wenceslaus
(Václav II.)
1278–1305 II. Ottokar'ın oğlu. Aynı zamanda Krakov Dükü ve Polonya kralı (1300–1305)
 
III. Wenceslaus
(Václav III.)
1305–1306 II. Wenceslaus'un oğlu, taç giymemiştir. Macaristan ve Polonya kralı
Hanedan dışı
 
I. Henry
(Jindřich Korutanský)
1306 II. Wenceslaus'un damadı, taç giymemiştir
 
I. Rudolph
(Rudolf I.)
1306–1307 Habsburg hanedanından. II. Wenceslaus'un dul eşi Elisabeth Richeza'nın ikinci eşi. Taç giymemiştir.
 
I. Henry 1307–1310 İkinci kez
Lüksemburg hanedanı
 
Kör Johann
(Jan Lucemburský)
1310–1346 II. Wenceslaus'un damadı
 
IV. Karl
(Karel I.)
1346–1378 Aynı zamanda Kutsal Roma İmparatoru
 
IV. Wenceslaus
(Václav IV.)
1378–1419 IV. Karl'ın oğludur, 1400 yılına kadar Almanların kralı olmuş, bu tarihte devrilse de Bohemya kralı olmaya devam etmiştir
  Sigismund
(Zikmund)
1419–1437 IV. Wenceslaus'un kardeşi
Habsburg Hanedanı
 
II. Albert
(Albrecht Habsburský)
1437–1439
Fetret devri 1440–1453 II. Albert'in tahta çıkması Çek asilzadeler tarafından tanınmaz. Topraklar yerel beyler tarafından kontrol edilmiştir.
  Ladislas
(Ladislav Pohrobek)
1453–1457 Aynı zamanda Macaristan kralı
Hanedan dışı
  George Podebrady
(Jiří z Poděbrad)
1457–1471 Çek asil ailesi olan Kunštát ailesi'nden kral seçilir. Varisleri olmasına rağmen krallık onun soyundan devam etmemiştir.
  Matthias I Corvinus
(Matyáš Korvín)
1469–1490 Aynı zamanda Macaristan kralıdır. İsyancı Katolik Çek asilleri tarafından kral seçilse de hiç taç giyemez.
Jagiellonian Hanedanı
 
II. Vladislaus
(Vladislav II. Jagellonský)
1471–1516 1490 sonrasında Macaristan kralı
  II. Lajos
(Ludvík Jagellonský)
1516–1526 II. Vladislaus'un oğlu, aynı zamanda Macaristan kralı
Habsburg Hanedanı
  I. Ferdinand 1526–1564 Aynı zamanda Kutsal Roma Cermen İmparatoru ve Macaristan kralı
  II. Maximilian
(Maxmilián)
1564–1576 Aynı zamanda Kutsal Roma Cermen İmparatoru ve Macaristan kralı
  II. Rudolf
(Rudolf II.)
1576–1611 Aynı zamanda Kutsal Roma Cermen İmparatoru ve Macaristan kralı
  Matthias
(Matyáš II.)
1611–1619 Aynı zamanda Kutsal Roma Cermen İmparatoru ve Macaristan kralı
  II. Ferdinand 1619–1637 Aynı zamanda Kutsal Roma Cermen İmparatoru ve Macaristan kralı
  V. Frederik Elektör 1619–1620 Wittelsbach Hanedanı üyesidir ve alternatif kral. Bohemya asilleri tarafından Otuz Yıl Savaşı başında kral seçilse de 1620 yılında Beyaz Dağ Muharebesi'nde yenilince kaçar
  III. Ferdinand 1627–1657 II. Ferdinand'ın oğlu. Aynı zamanda Kutsal Roma Cermen İmparatoru ve Macaristan kralı
 
IV. Ferdinand 1646–1654 III. Ferdinand'ın oğlu. Aynı zamanda Kutsal Roma Cermen İmparatoru ve Macaristan kralı
  I. Leopold 1657–1705 IV. Ferdinand'ın kardeşi. Aynı zamanda Kutsal Roma Cermen İmparatoru ve Macaristan kralı
  I. Joseph
(Josef I.)
1705–1711 I. Leopold'un oğlu. Aynı zamanda Kutsal Roma Cermen İmparatoru ve Macaristan kralı
  VI. Karl
(Karel II.)
1711–1740 I. Joseph'in kardeşi. Aynı zamanda Kutsal Roma Cermen İmparatoru ve Macaristan kralı
  VII. Karl
(Karel Albrecht)
1741–1743 Wittelsbach Hanedanı üyesi, aynı zamanda Kutsal Roma İmparatoru
  Maria Theresia
(Marie Terezie)
1740–1780 Macaristan kraliçesi
Habsburg Hanedanı
  II. Joseph
(Josef II.)
1780–1790 Maria Theresa'nın oğlu
  II. Leopold 1790–1792 II. Joseph'in kardeşi
  II. Franz
(František)
1792–1835 Avusturya imparatoru ve Macaristan kralı
  I. Ferdinand 1835–1848 Avusturya imparatoru ve Macaristan kralı. Taç giyen son Bohemya kralıdır. 1848 Devrimleri sırasında devrilmiştir.
  Franz Joseph
(František Josef I.)
1848–1916 Avusturya imparatoru ve Macaristan kralı
I. Karl (Karel III.) 1916–1918 Franz Joseph'ın büyük yeğendiir. Avusturya imparatoru ve Macaristan kralıdır. I. Dünya Savaşı sırasında hüküm sürmüş, sonrasında devrilmiştir.

Ayrıca bakınız değiştir

Dış bağlantılar değiştir