Bizans-Rus Antlaşması (911)

911 yılında yılında Bizans ile Rus arasında imzalanan Antlaşma

Bizans-Rus Antlaşması, 10. yüzyılda Bizans İmparatorluğu ile Kiev Rusları arasında yapılan en kapsamlı ve ayrıntılı antlaşmadır. Öncesinde 907 ön antlaşması vardır. Eski Rus Hukuku'nun en eski yazılı kaynağıdır.

İlk Vakayiname'ye dahil edilen belgenin metni, Bizans tarafından İtalya'nın Denizci cumhuriyetleri ile akdedilen daha sonraki ticaret antlaşmalarında birçok ortak içerik ve ifadeye sahiptir. İki dilde oluşturulmuş ve şahsen İmparator VI. Leon (h. 886-912) tarafından imzalanmıştır. Metin ayrıca toplantıdaki tarafların konuşmalarını da içermektedir. O zamanın Avrupa'sındaki diğer toplumlar arasında bu karmaşıklık ve eskilikte karşılaştırılabilir hiçbir anlaşma bilinmemektedir.

Anlaşma, adları karışık kökenli Rus elçilerinin uzun bir sıralanması ile açılır: Karla, Inegeld, Farlof, Veremud, Ruslav, Hudy, Ruald, Karn, Frelav, Ruar, Actev, Troyan, Lidul, Fost, Stemid/Stemir. 3 ile 7 arası maddeler, ceza hukukunu ve Konstantinopolis'teki kolonilerinin yaşamını düzenler. İmparatorluk başkentinde ölen bir tüccarın mirasına ilişkin bir şart da vardır. 8. madde Deniz hukukuna ayrılmıştır. Devemında gelen maddeler esirlerin fidyesi, suçlu değişimi ve Bizans hizmetindeki Vareg paralı askerlerinin statüsü hakkındadır.

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  • Rusça Повесть временных лет, ч. 1—2, М.—Л., 1950.
  • Memorials of Russin Law. Issue 1: Memorials of Law of Kievan State 10th-12th centuries / Aleksandr Zimin. Moscow, 1952. (Rusça Памятники русского права. Вып. 1: Памятники права Киевского государства X–XII вв. / Сост. А.А. Зимин. М., 1952).
  • Rusça Fyodor Uspenskiy. The History of the Byzantine Empire, vol. 2. Moscow: Mysl, 1997.
  • Lind, John H (2004). "Varangians in Europe's Eastern and Northern Periphery". Ennen & nyt (İngilizce), 4. 29 Mart 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Mart 2009.