Bizans-Rus Antlaşması (907)

İlk Vakayiname'ye göre, 907 yılında Oleg'in Konstantinopolis'e saldırısının (Ayrıntılar için bakınız 907 Rus-Bizans Savaşı) sonucu olarak imzalanan ilk Bizans-Rus Antlaşması. Bilim insanları genellikle bu belgeyi 911 Rus-Bizans Anlaşması'nın ön hazırlığı olarak kabul ederler.

Antlaşmanın metni, Kiev Vakayinamesinde korunduğu gibi, Rus tarafının imza koyanların listesini gösterir: Karly, Farlaf, Veremud, Rulav, Stemid|Stemir. Aleksey Shakhmatov, kasabaların listesinin keyfi olduğunu ve bazılarının daha sonraki yazıcılar tarafından yerleştirilmiş olabileceğini söyler.

En dikkat çeken kısım, antlaşma, Konstantinopolis'teki Vareg tüccarların kolonisinin durumunu düzenlemesidir. Metin, Aziz Mammes'in etrafına yerleştiklerini kanıtlıyor. Varegler, aynı anda elli kişiden fazla olmayacak şekilde, imparatorluk muhafızları eşliğinde, silahsız olarak belirli bir kapıdan Konstantinopolis'e gireceklerdi. Giriş yaptıklarında, imparatorluk yetkilileri tarafından gıda ve aylık yiyecek için kaydedileceklerdi.

Anlaşmanın sonuç satırlarında, Bizanslılar haçı öpüyor, Varegler ise silahlarıyla yemin edip İlk Vakayiname'nin Perun ve Veles olarak adlandırdığı şeyleri çağırdılar.

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

Özel
Genel