Bismarck'ın İttifaklar Sistemi

Bismarck (Bismark)'ın İttifaklar Sistemi (1872-1915),Otto von Bismarck'ın Alman İmparatorluğu için düşündüğü savaş olasılıkları içerisinde en zorlayıcı olanı Rus İmparatorluğu ve Fransa Cumhuriyeti ile aynı anda yapılacak olan çift cepheli savaştı. Almanya savaş kuvveti gereği, Avrupa'nın en güçlü devletiydi fakat Rusya ve Fransa'nın ittifakı durumunda ikiye bölünecek Alman Ordusu zayıflayan gücü sebebiyle yenilecektir. Bu sebeple Otto von Bismarck Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'yla ve Rusya İmparatorluğu'yla 1872 yılında Üç İmparatorlar Birliği'ni kurdu. Kutsal İttifak'tan kalma Alman-Slav-Leh-İtalyan birliği bu sayede devam edecektir.

Alman Şansölyesi Otto von Bismarck

1875-1878 Büyük Doğu Bunalımı ya da Balkan Bunalımı sırasında Üç İmparatorlar Birliği Dağıldı. 1879 yılında Almanya ve Avusturya arasında kalan ittifak İkili İttifak'la güçlendirildi ve bu anlaşmayla Avusturya'nın kararları bir açıdan Almanya'ya bağlandı. 1881 yılında Rusya ile yeniden anlaşan Bismarck 2. Üç İmparatorlar Birliği'ni kurdu. 1882 yılında İtalya Krallığı 1879 tarihli Almanya-Avusturya ikili ittifakına alınarak resmen Üçlü İttifak kuruldu. 1885-1886 yıllarında Avrupa'daki milliyetçi hareketlenmeler Rusya'yla Avusturya'nın arasını açınca, Bismarck çıkar yol olarak Rusya ve Avusturya'nın Almanya ile ayrı ayrı ittifak etmesini sağladı ve 1887 yılında Alman-Rus Güvence Antlaşması imzalandı.

1908 Bosna Bunalımı'na kadar gerçekten başarılı ilerleyen 2. Üç İmparatorlar Birliği, Balkanlar üzerindeki Rusya-Avusturya çıkar çatışmaları yüzünden sekteye uğramıştır. Osmanlı toprağı olan Bosna'nın Avusturya-Macaristan tarafından işgali Rusya'nın tepkisiyle karşılaşmıştır. Bu tarihten sonra Rusya açısından fiilen kopan birlik 1914 yılında Rusya'nın da İtilaf Devletleri cephesinden savaşa katılması neticesinde resmen sona ermiştir.

Bismarck'ın 1879 antlaşması gereği Avusturya için de ittifak planları yaptığı bir sistem söz konusudur. 1881 yılında Avusturya ile Sırbistan Prensliği arasında imzalanan "gizli" bir antlaşmayla Sırbistan da savaş öncesindeki Üçlü İttifak'a bağlanmıştır. 1883 yılında Bismarck'ın istemiyle Avusturya'nın Romanya Krallığı'yla savunma ittifakı sağladığını 1888 yılında da bu ittifaka İtalya'nın dahil olduğunu görüyoruz.

Alman şansölyesi Otto von Bismarck yapmış olduğu siyasi hamlelerle ve kurmuş olduğu ittifaklar sistemi sayesinde Almanya'nın Avrupa'daki siyasi-askeri üstünlüğünü kanıtlamış ve güvenceye almıştır. Almanya'nın iki ateş arasında kalmaması için Berlin, Sankt-Peterburg, Viyana, Bükreş, Roma ve Belgrad arasında ittifaklar kurmuş, siyasi bağlar oluşturmuştur.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Sander, Oral. Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918'e. Yirmi Altıncı Baskı, 2013, s. 251-254.