Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 67 sayılı kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 67 sayılı kararı 28 Ocak 1949 tarihinde kabul edilmiş ve Endonezya Sorunu'nun iki tarafını Renville Anlaşması hükümlerine uymaya çağırmıştır. Konsey bunun yanı sıra Hollanda'nın bölgedeki tüm askeri etkinliğini durdurması, Endonezya Cumhuriyeti'nin gerilla savaşını sonlandırması ve iki ülkenin barışın yeniden sağlanması amacıyla birlikte çalışması isteğinde bulunmuştur. Hollanda'nın 17 Aralık 1948'den itibaren elinde tuttuğu tüm tutukluların salıverilmesi ve Endonezya Cumhuriyeti yetkililerinin Jogjakarta'ya dönüşlerinin güvence altına alınması da karar metnine dahil edilmiştir.

BM Güvenlik Konseyinin
67 sayılı kararı
Tarih28 Ocak 1949
Oturum no.406
KodS/1234 ([ Doküman])
KonuEndonezya Sorunu
SonuçKabul edildi
Güvenlik Konseyi üyeleri
Daimi üyeler
Geçici üyeler

Karar, "Endonezya Birleşik Devletleri" adı altında kurulacak federal bir yönetimin serbest seçimleri Ekim 1949'a dek gerçekleştirmesini ve Hollanda'nın bölge yönetimini Temmuz 1950 itibarıyla bu güce devretmesini de şart koşmuştur.

Karar parçalar halinde kabul edilmiş, metnin tümü için oylamaya gidilmemiştir.