Birleşme tepkimeleri

Bir birleşme tepkimesi (aynı zamanda sentez reaksiyonu olarak da bilinir) 2 veya daha fazla reaktan element ya da bileşiğin bir ürün bileşiği oluşturması için birleştiği tepkime türü. X + Y →   gibi bir denklemle temsil edilebilir.

Çeşit Örnek
a) Elementler

arası

C + O2 → CO2 Karbon oksijenin içinde tamamen yanar ve karbondioksit 

ürününü verir.

b) Bileşikler arası CaO + H2O → Ca(OH)2 Kalsiyum oksit 

(kireç) su ile birleşir ve kalsiyum hidroksit (sönmüş kireç) verir.

c) Elementler ve bileşikler arası 2CO + O2 → 2CO2 Oksijen karbonmonoksit ile birleşir ve karbondioksit oluşur.

Spesifik bir reaktan miktarı yoktur.

Genellikle ekzotermiklerdir çünkü iki reaktan arası bağ oluştuğunda ısı ortaya çıkar.Örneğin: baryum florür tuzunu oluşturmak için baryum metali ve florin gazı yüksek ekzotermik bir tepkimede birleşir:

Ba + F2BaF2

Başka bir örnek magnezyum oksit ile karbondioksitin  magnezyum karbonatı oluşturmak için birleşmesidir.

MgO + CO2MgCO3

Demir ile sülfürün demir(III) sülfüriüretmek için birleşmesi ise başka bir örnektir.

Fe + SFeS

KaynakçaDüzenle