Bilgisayar programcılığı

bilgisayar yazılımı yazan kişi
(Bilgisayar programcısı sayfasından yönlendirildi)

Bilgisayar programcılığı, söz dizimi ve anlamı tanımlanmış bir kurallar bütününü olan programlama dillerini kullanarak ve bu şekilde sonlu sayıda komutu yazarak donanımına belli bir işi yaptırmaktır.

Jean Bartik ve Frances Spence, ilk ENIAC programlama ekibinde yer alıyorlardı.
Bilgisayarda programlama üzerine çalışan bir kimse.

Ayrıca bakınız değiştir